Vad kostar klimatförändringarna ditt företag?

Vad kostar egentligen klimatförändringarna din verksamhet? Många underskattar kanske de förändringar som kommer med klimathotet. Kunderna ser strängare på en icke-transparent produktionsprocess, men även odlingsförhållanden, sociala utmaningar och politiska beslut är konsekvenser av klimatförändringarna. Vad kostar det ditt företag?

Vilka utmaningar och risker som kommer med olika saker som sker runt om i världen är något som det spekuleras i för de flesta företagsidkare och entreprenörer. Men alla har inte svaret på den frågan och behöver extern hjälp för att se en helheltsbild och olika lösningar som passar ens verksamhet. Hur går en hållbarhetsredovisning till?

Verksamheten påverkas av klimatet

Några av världens största företag förutspår att klimatförändringarna kommer kosta bolagen belopp som uppgår uppemot 970 miljarder dollar för 215 samlade bolag. Även om man inte tillhör det allra största och det mest globala segmentet – kanske inte ens energiindustrin, kommer klimatförändringarna påverka även mindre företag. På vilket sätt och i vilken utsträckning finns det förstås inget enhetligt svar på. Det beror helt på vilken sorts verksamhet man bedriver.

Företag som satsar på klimat och omställning ser dock fler möjligheter än risker. Det är den sammantagna analysen som många experter gör idag. Dels är det många privatpersoner som investerar sina sparpengar i gröna aktier hellre än aktier som har koppling till fossila bränslen, och dessutom efterfrågas förnybarhet och hållbara mål till och med när det kommer till vilket bröd vi väljer i butiken. Klimathotet ses som ett av mänsklighetens största hot, och där ingår även tillväxten, skriver DI.

Se möjligheterna, och anpassa företaget efter de globala händelserna. Anlita en byrå som kan hjälpa dig att se över din verksamhet och anpassa den efter vad som sker i världen idag. Det är receptet som de allra flesta ekonomier ger företag, stora som små, idag.