Fler arbetsgivare investerar i föreläsare

Allt fler arbetsgivare har börjat investera i utbildning och föreläsningar som syftar till att förbättra företagskulturen på olika sätt. Många gånger handlar det om stresshantering, bemötande eller om mänskliga relationer och hur vi fungerar gentemot varandra på en arbetsplats. Många vittnar om att det skapar bättre arbetskultur och att konflikterna på arbetsplatsen minskar. 

Det har blivit allt vanligare att som arbetsgivare boka föreläsare som på olika sätt ger bra resultat på företagskulturen. Ofta kan det vara ett lite utstickande inslag på en konferens, som både kan ha lättsamma och mer allvarliga teman. Man ser det ofta som en bra investering eftersom det har visat sig ge resultat på relationerna kollegorna emellan; ungefär som man har behandlar teambuildingaktiviteter. Att vi beter oss på särskilda sätt på våra arbetsplatser kanske inte är en nyhet, men vad är vi själva för personer när det kommer till konflikthantering på jobbet och vad kan vi göra för att förbättra klimatet kollegor emellan?

Investering i konfliktlösning

Psykisk utmattning, stress och konflikter som aldrig verkar ta slut. Vad dålig företagskultur egentligen kostarbolag om året är svårt att ge en exakt siffra på. Vad däremot de flesta arbetsgivare idag känner till, är att det lönar sig att investera i de mänskliga relationerna på jobbet. Det går att mäta i lägre personalomsättning, sjukfrånvaro – men också i högre produktion. När vi arbetar på ett företag så stöter vi ofta på människor med olika bakgrund, varierande sätt att bemöta konflikter på och så vidare. I Arbetarskydd kan du läsa om en intressant bok som Lena Skogholm skrivit i ämnet.

Idag värdesätter vi ofta kulturen på ett företag mycket högt. Det gör att en arbetsgivare gör rätt i att investera mycket i just kulturen på arbetsplatsen, att vi lär känna varandra genom teambuilding och olika typer av övningar där vi enklare kan förstå varandra. Vad finns det då för faktorer som drar ner kulturen på en arbetsplats? Dålig ledning och stora arbetsgrupper brukar lätt leda till att det skapas interna grupperingar. Här kan du läsa om vilka branscher där det bråkas mest!