Storbanker i blåsväder

Få har väl missat den uppståndelse som väckts kring storbankerna under den senaste tiden. Penningtvätt är vad som prytt många löpsedlar och som skapat en misstro mot storbankerna. I samma veva framkommer det att bara 1 procent av så kallade smutsiga pengar hittas.

Penningtvätt, att tvätta smutsiga pengar, det hetaste ämnet som varit på tapeten de senaste veckorna. Överallt har man kunnat läsa om bankkundernas missnöje över att det framkommit att många av de större bankerna kan vara inblandade i penningtvättshärvor. Att tvätta pengar är ett grovt brott och handlar ofta om väldigt stora summor pengar. Reaktionerna efter anklagelserna har varit överhängande negativa men med olika nivåer av åtgärdshandlingar. Det är ett ämne som berör flera aktörer kopplade till banken, inte enbart banken i sig – allt från de ”vanliga” kunderna till finansmän och regering.

Börsras och polisanmälningar

sedelHur man ställer sig till att flera storbanker anklagas för penningtvätt skiljer sig mellan de inblandade. Ser man på börsen rasar Nordea, i Dagens industri kunde man läsa i början av mars att de tappade hela 6 procent. Detta till följd av uppgifterna om penningtvätt. Samtidigt tycks inte de fall av penningtvätt som uppmärksammas vara en särskilt stor andel av de smutsiga pengar som upptäcks. Dagens Nyheter har träffat en expert inom penningtvätt som menar att endast 1 procent av smutsiga pengar faktiskt hittas. En skrämmande siffra med tanke på de stora summor det handlar om när smutsiga pengar upptäcks. Experten säger även att 85 procent av de kriminellas pengar går genom det lagliga bankväsendet – så frågan är hur det kan vara så klurigt att hitta dessa pengar? Penningtvätt är utan tvekan ett djupgående ämne som är mer komplicerat än vad det ser- och låter som från en utomståendes perspektiv.

börsFör de som är insatta i finansvärlden är penningtvätt något mer allvarligt än vad gemene man uppfattar det som. Faktum är att en finansman från USA valt att polisanmäla Swedbank till följd av att de brustit i sitt arbete kring penningtvätt, skriver SVT. Den amerikanske finansmannen menar att Swedbank haft ett otillräckligt arbete för att förhindra att smutsiga pengar kan slussas genom deras konton. Han menar även att de bör göra mer för att utreda och förhindra att sådant kan ske, framförallt genom att samarbeta med myndigheterna. Även i denna artikel nämns det att de fall av penningtvätt som upptäcks enbart är en bråkdel av det stora hela, vilket får en att reflektera över hur pass mycket pengar i omlopp är lagliga och illegalt förvärvade. Som privatperson drabbas man kanske inte lika hårt av detta utöver att man, med all rätt, kan tappa förtroende för de som hanterar ens pengar. Missnöjda och kunder som saknar förtroende är dock farligt för bankerna då de riskerar att byta bank.