Så fungerar bitcoin

Bitcoin-kursen har den senaste tiden rusat och det har gjort att många blivit intresserad av kryptovalutan. Bitcoin är helt fri från tredje part och allt fler börjar acceptera bitcoin som betalmedel. Det går också att ha bitcoin som investering.

Den senaste tiden har intresset för bitcoin ökat lavinartat. Bitcoin är en kryptovaluta som skapades av Satoshi Nakamoto 2009. Syftet med valutan var att möjliggöra transaktioner över Internet direkt mellan användare utan någon inblandning av en tredje part. Är du intresserad av att köpa bitcoin kan du göra det hos BTCX som är en enkel och säker plattform. Där du kan köpa bitcoin på två sätt. Antingen kan du köpa snabbt med Swish utan användarkonto eller så kan du följa deras standardlösning. Du kan äga bitcoin i en digital plånbok som du sen använder som betalmedel. Du kan använda bitcoin som betalmedel i ett flertal svenska butiker och även på många ställen på nätet och utomlands. PayPal är ett företag som numer tillåter sina kunder att växla från det traditionella valutorna till det vanligaste kryptovalutorna. Bankerna accepterar inte bitcoin som valuta än.

Bitcoin som investering

Bitcoin kan förutom att ses som ett betalmedel även vara en investering. Det finns lite olika finansiella instrument som gör det enkelt att investera i bitcoin. Köper du ett certifikat äger du inte bitcoin direkt. Bitcoin innebär en hög risk eftersom kryptovalutan är väldigt volatil och priset kan både stiga och sjunka med flera dollar på någon minut. Innan du handlar bitcoin är det viktigt att du är insatt i hur valutan fungerar.

Hur bitcoin fungerar

Bitcoin bygger på två processer, blockkedjan och mining. Varje bitcoin-transaktion som genomförs måste styrkas och stoppas in i ett block som efter några minuter läggs in i en blockkedja. Alla transaktioner har en avancerad kryptering som kräver matematiska processer för att styrka kryptokoden. De som arbetar med dessa matematiska processer kallas för miners och de bekräftar att transaktionerna är äkta och blocket stängs när koden för alla transaktioner är löst. När miners utfört detta och lyckats får de betalt i bitcoin. Nya bitcoin skapas genom mining. Eftersom miners spelar en viktig roll i hela processen har de ett starkt inflytande på bitcoin. Värdet på bitcoin påverkas av tillgång, efterfrågan samt regler och lagar. Bitcoin ses idag som ett eget tillgångsslag och det är ingen stat, myndighet eller centralbank som kontrollerar bitcoin.